วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บัญชีแยกประเภททั่วไป

       สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป(General Ledger) เป็นสมุดบัญชีแยกประเภทเล่มหลักที่กิจการจะต้องจัดทำ เพราะเป็นที่รวมของบัญชีทั้ง5หมวดบัญชีที่จะต้องแยกออกเป็นรายการแต่ละรายการของเป็นประเภทเพื่อให้ทราบถึงยอดเงคงเหลือในรายการว่าเหลือเท่าไร เอาเดบิตลบเครดิต หรือเครดิตลบเดบิต แล้วแต่หมวดบัญชี แล้วนำยอดคงเหลือที่ได้ไปทำงบงดทองต่อ
สินทรัพย์จะมียอดคงเหลือด้านเดบิต หนี้สินด้านเครดิต ทุนด้านเครดิตแต่ถอนใชส่วนตัวจะอยู่ด้านเดบิต รายได้ด้านเครดิต และค่าใช้จ่ายด้านเดบิต ถ้าหมวดรายการแตกต่างจากนี้อาจรู้ได้ว่า เราอาจจะบันทึกบัญชีผิดข้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น